Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences

Pendaftaran Pelajar Baru Sesi Januari 2020

Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences (AHSGS) telah menerima pelajar baru Pascasiswazah yang mendaftar bagi sesi Januari 2020 pada 8 Januari 2020 bertempat di Pejabat AHSGS, Bangunan Pusat Pengajian Pengkomputeran, UUM CAS.

Dekan AHSGS, Prof. Madya Dr. Hisham Dzakiria  semasa majlis Meet and Greet with AHSGS New Students mengalu-alukan kehadiran pelajar baharu serta melahirkan penghargaan kerana telah memilih UUM sebagai destinasi untuk melanjutkan pengajian.

“Saya berharap agar para pelajar dapat menimba pengalaman berharga dan menggunakan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya serta menjaga kesihatan diri dalam menuntut ilmu,” ujarnya ketika beramah mesra bersama pelajar.

Beliau menyeru para pelajar supaya melibatkan diri dengan aktiviti universiti dan pusat Pengajian untuk mengasah softskill dan membina jaringan.

Seramai 105 pelajar telah mendaftar hari ini meliputi 82 pelajar di peringkat sarjana dan 23 doktor falsafah yang merentasi pelbagai bidang dari 7 pusat Pengajian di bawah UUM CAS.

 

Sekian.Footer UUM Dec2018

 

CONTACT US

Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences (AHSGS)

Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok
Kedah Darul Aman MALAYSIA

Tel : +604-928 5299
Email: ahsgsservices@uum.edu.my

OFFICE HOURS

Sunday-Wednesday: 8.00 am to 5.00 pm
Thursday: 8.00 am to 3.30 pm
Lunch Time: 1.00 pm to 2.00 pm
Weekend (Friday & Saturday): Closed

SOCIAL MEDIA