Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences

Diploma Pascasiswazah Pendidikan

 1. Nama program :  DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

 2. Latar belakang program :
 • Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan merupakan program ikhtisas keguruan yang menjadi sebahagian daripada syarat bagi melayakkan seseorang graduan dilantik ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG 41 oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia.
 • Program ini bermatlamat untuk memenuhi keperluan guru Diploma Pascasiswazah Pendidikan untuk tahun 2021 bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang mempunyai kelayakan profesional untuk mengajar di sekolah dan institusi pendidikan.
 • Program ini ditawarkan secara pasaran terbuka (open market). ***
 • Program ini adalah diiktiraf dan telah mendapat kelulusan MQA (akreditasi Penuh) pada 31 Oktober 2016.

           No. sijil : MQA/FA6192

           Mod Pengajian : SECARA KERJA KURSUS DAN SEPENUH MASA (3 SEMESTER - 1 TAHUN)

           Syarat kelayakan memohon : Pemohon untuk program Diploma Pascasiswazah Pendidikan mestilah memiliki:

 

        a) Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dari Universiti Utara Malaysia atau dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh SENAT UUM dengan PMK 2.75 ke atas;

                                                                                                                         ATAU

        b) Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dari Universiti Utara Malaysia atau dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh SENAT UUM dengan PMK 2.00 hingga                2.74 dengan pengalaman kerja yang berkenaan;

                                                                                                                         ATAU

         c) Diploma dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh SENAT UUM dengan sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun pengalaman kerja yang                                        berkenaan,berumur 35 tahun ke atas dan lulus  penilaian APEL (tahap 7);

                                                                                                                         ATAU

          d) lain-lain kelayakan yang diiktiraf oleh SENAT UUM

              

 1.       Tarikh Tutup Permohonan: 31 JULAI 2018
 2.       Tarikh Ujian MEdSI: *DITANGGUHKAN DAN TARIKH TERKINI AKAN DIMAKLUMKAN KELAK*
 3.       Lokasi Ujian MEdSI: UUM
 4.       Tarikh Temu duga: *DITANGGUHKAN DAN TARIKH TERKINI AKAN DIMAKLUMKAN KELAK*
 5.       Bidang-bidang yang dibuka bagi Pengambilan Sept 2018

Bil

Mata pelajaran

Ambilan

1

Bahasa Inggeris

15

2

Bahasa Melayu

15

3

Matematik

15

4

Pendidikan Islam

15

5

Teknologi Maklumat

15

6

Pendidikan Moral

15

Jumlah

90

 1. Anggaran Kadar Yuran Keseluruhan Program: RM 7852
 2. Prospek

          Graduan Diploma Pascasiswazah Pendidikan  boleh memohon untuk berkhidmat dengan Sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia atau

          dengan agensi-agensi pendidikan yang lain seperti MARA, Politeknik, Kolej Komuniti, Sekolah Swasta, Sekolah Agama Swasta dan lain-lain.

 1. Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi:

           Prof Madya Dr. Mohd Isha Awang
           Telefon : 04-928 5429
           Emel     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

           Prof Madya Dr. Tengku Faekah Tengku Ariffin
           Telefon : 04-9285450
           Emel     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           AHSGS Services
           Telefon  : 04- 928 5299
           Emel      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

***Program ini tidak menjamin penempatan di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia

-Pemohon diminta mengisi bidang yang dipilih di bahagian atas borang Permohonan. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dilayan.

-Sila kembalikan borang kepada Pejabat Awang Had Salleh Graduate School sebelum 31 Julai 2018 jam 12.00 tengah hari. 

 

MUAT TURUN BORANG PERMOHONANfooter new2

 

Contact Us

Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Science (AHSGS),
Universiti Utara Malaysia,
06010 UUM Sintok,
Kedah Darul Aman, MALAYSIA.

Tel : +604-928 5299
Fax : +604-928 5297

Email: ahsgs@uum.edu.my

Office Hours

Sunday-Wednesday: 8.00 am to 5.00 pm
Thursday: 8.00 am to 3.30 pm
Lunch Time: 1.00 pm to 2.00 pm
Weekend (Friday & Saturday): Closed