FAQ - ENROLLMENT

Permohonan boleh dibuat melalui secara atas talian dengan melayari laman web berikut : https://apply.uum.edu.my/onlineapp/app_login.aspx

Untuk makluman lanjut program-program yang ditawarkan di bawah Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences (AHSGS), anda boleh mendapatkan info di laman web rasmi AHSGS iaitu : http://ahsgs.uum.edu.my/

You can apply  through online application by the following link : https://apply.uum.edu.my/onlineapp/app_login.aspx

For more information regarding postgraduate programmes under Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences (AHSGS), please visit the official AHSGS website  : http://ahsgs.uum.edu.my/